Uusi tuote: SATELLAR XT 5RC
11.6.2015

SATELLAR-tuoteperheeseen on tullut uusi radiomodeemi SATELLAR XT 5RC.  Uusi malli on yhteensopiva vanhempien SATELLAR-mallien kanssa ja osa vanhoista SATELLAR-malleista poistuu myynnistä vuoden loppuun mennessä.

SATELLAR XT 5RC radiomodeemia voidaan käyttää langattomana reitittimenä IP-pohjaisissa verkoissa. UHF-taajuuksilla toimiva radiomodeemi välittää tietoa ympäri vuorokauden luotettavasti käyttäen omaa, yksityistä tiedonsiirtoverkkoa. Yksityinen tiedonsiirtoverkko on aina käytettävissä ja toimii vakaasti ja ennustettavasti kaikissa tilanteissa. SATELLAR XT 5RC soveltuu erinomaisesti sovelluksiin, joissa tiedonsiirron jatkuva, keskeytyksetön toiminta on erityisen tärkeää.

Tiedonsiirtoverkon stabiilisuus, korkea saavutettavuus, alhainen tiedonsiirtoviive ja pitkät etäisyydet ovat keskeisiä ominaisuuksia SATELLAR-modeemien avulla rakennetuissa tiedonsiirtoverkoissa. SATELLAR XT 5RC soveltuu erityisen hyvin toimintakriittisiin teollisen internetin sovelluksiin, teollisuuden automaatioon ja valvontatietojen siirtoon pitkien etäisyyksien välillä. Laitteita on helppo etähallita verkkoselaimessa toimivan käyttöliittymän avulla. Käyttöönotto ja tiedonsiirtoverkon asetusten muuttaminen tapahtuvat kaikki kätevästi samassa ohjelmassa. 

SATELLAR XT 5RC:ssä on useita uusia toimintakriittistä tiedonsiirtoa tukevia IP-ominaisuuksia. Näitä ovat mm. vikasietoinen reititys, VRRP (RFC 5798), VLAN (IEEE 802.1Q), QoS ja palomuuri. SATELLARien yhteysväli voi olla kymmeniä kilometrejä (esim. 50 km)  ja tiedonsiirron kokonaismatkaa voidaan kasvattaa lisäämällä toistinasemia. Lisäksi tiedonvälitys voidaan toteuttaa  230 kbps nopeudella 150kHz kanavaleveydellä.  

Vikasietoinen reititys toimii siten, että laite valvoo tiedonsiirron toimivuutta määritellyllä yhteysvälillä. Jos kyseisellä välillä havaitaan tiedonsiirrossa toimintakatkos, järjestelmä siirtyy automaattisesti käyttämään toista reittiä. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)-tuki varmentaa tiedonsiirron jatkumisen siirtämällä sen tarvittaessa joko rinnakkaiseen SATELLARiin tai johonkin toiseen VRRP-teknologiaa tukevaan laitteeseen. Vikasietoinen reititys ja VRRP yhdessä tekevät tiedonsiirtoverkon toiminnasta luotettavaa varmistaen sen, että tiedonsiirto toimii koko ajan mahdollisista häiriötilanteista riippumatta. 

QoS (Quality of Service)-ominaisuus mahdollistaa kaistan kuormituksen tasapainottamisen ja jakamisen eri tyyppisen tiedonsiirtoliikenteen välillä. Näin voidaan varmistaa, että kaikkein tärkein tieto pääsee kulkemaan aina läpi. Palomuuri lisää turvallisuutta estämällä tiedonsiirtoverkkoon kuulumattoman liikenteen pääsyn verkkoon. 

SATELLAR Digital –järjestelmä sopii ensisijaiseksi tiedonsiirtojärjestelmäksi sovelluksiin, joissa tarvitaan pitkiä tiedonsiirtoetäisyyksiä sekä yksityisen tiedonsiirtoverkon tuomaa toimintavarmuutta. Se sopii hyvin myös varayhteydeksi: järjestelmään on sisäänrakennettuna valmius automaattiseen tiedonsiirtoreitin vaihtoon katkosten ilmentyessä.

SATELLAR Digital –järjestelmä kostuu kahdesta moduulista: radioyksiköstä ja keskusyksiköstä. Radioyksikköä voidaan käyttää sarjaliikenteen modeemina ja toistimena IP-verkoissa. Kun radioyksikköön kiinnitetään keskusyksikkö saadaan mukaan täydet TCP/IP ominaisuudet, kuten etävalvonta, VLAN, SNMP, NTP, tiedonpakkaus ja sarjadatan kapsulointi aiemmin mainittujen QoS:n,  VRRP:n ja vikasietoisen reitityksen lisäksi. Näiden ominaisuuksien avulla voidaan luoda tiedonsiirtojärjestelmä, jossa voidaan ennakoida kaikki tiedonsiirtoon liittyvät tilanteet parhaimmalla mahdollisella tavalla.

Design by REALLY?