Satel Oy – suomalaista yrittäjyyttä ja osaamista

Satel Oy on erikoistunut langattomaan tiedonsiirtoon toimintakriittisissä sovelluksissa. Valmistamiamme radiomodeemeja ja niistä rakennettuja tiedonsiirtoverkkoja käytetään mitä erilaisimmissa teollisissa sovelluksissa.

Satel on 30 vuodessa kehittynyt Euroopan johtavaksi ja maailmanlaajuisestikin merkittäväksi radiomodeemien valmistajaksi. Yrityksen erityisiä menestystekijöitä ovat selkeä strategia, joka pohjaa horjumattomaan perusliikeideassa pitäytymiseen, markkinoiden valpas seuraaminen ja tuotekehitykseen panostaminen, sekä erittäin kokenut ja työlleen omistautunut henkilöstö ja heidän yritykseen luomansa innovatiivinen ja laatua arvostava ilmapiiri.

Satel Oy:n liikevaihto on viimeisten 10 vuoden aikana kasvanut tasaisesti nykyiselle noin 15 milj. euron tasolle. Kotimaan myynnin osuus on noin 10 %. Yrityksellä on maahantuojia ympäri maailmaa, yhteensä noin 100 maassa.  Yrityksessä tyoskentelee reilut 75 henkilöä  hallinnon, myynnin ja markkinoinnin, tuotekehityksen ja tuotannon tehtävissä. Henkilöstön määrä on viime vuosina kasvanut vuosittain keskimäärin 5 henkilöllä.

Lukuisiin käyttösovelluksiin liittyvistä erityistoiveista johtuen Satel on omaksunut toimintatavan, jonka perustana on kunkin perustuotteen ympärille rakennettavat tuoteperheet, jotka koostuvat toisiaan täydentävistä ja eri asiakastarpeisiin vastaavista tuotteista. Lisäksi Satel on toteuttanut lukuisan joukon asiakaskohtaisia versioita perustuen standardituotteisiimme. Asiakaskohtaiset versiot edellyttävät aina pitkäjänteistä ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa.
 

Voit lähestyä yhteyshenkilöäsi sähköpostitse, osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@satel.com   tai   voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info@satel.com

Tekninen tuki

Tekninen tukemme palvelee sinua sähköpostiosoitteen technical.support@satel.com kautta. Kaikki tähän osoitteeseen lähetetyt sähköpostit tulemme käsittelemään kahden työpäivän kuluessa.

Design by REALLY?