Tietosuojaseloste:
Asiakasrekisteri

Tietosuojaseloste: Asiakasrekisteri

Laatimispäivämäärä 24.5.2018

Tietosuoja-asetus (2016/679)

Rekisterinpitäjä:

Satel Oy, Y-tunnus 1648115-9

Yhteystiedot

Meriniitynkatu 17

24100 SALO

Vaihde: +358 2 7777 800

Yhteydet rekisteriasioissa:

info (at) satel.com

Rekisterin nimi:

Satel Oy / asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):

Tallennamme asiakasrekisteriimme asiakkaistamme ja mahdollisista leadeista henkilötietoja. Näitä tietoja käytetään jo olemassaolevien asiakkaiden ja leadien kontaktointiin.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisterin sisältö koostuu seuraaavista: yrityksen nimi, osoitetiedot, kontaktihenkilöiden nimet, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan kontakteilta itseltään ja yhteydenottolomakkeiden kautta

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Satel Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja sen merkittäville yhteystyökumppaneille, mikäli se on tarpeen. Tietoja ei kuitenkaan pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Asiakasrekisteri on suojattu SSL-tason salauksella, käyttäjätunnuksella ja salasanoin. Rekisteriä käyttävien työasemat ja verkko on suojattu palomuurein ja virustorjuntaohjelmistolla.  Asiakasrekisteriin pääsy on rajattu vain tietoja tarvitseville. Rekisterin käyttöä valvotaan.

Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen:

Asiakasrekisterissämme olevalla  on oikeus tarkistaa hänestä asiakasrekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Asiakas ei voi itsenäisesti tarkistaa rekisterissä olevia tietojaan, vaan tiedot toimitetaan pyynnöstä edellämainitulla tavalla.

Säilytysaika: 

Henkilötiedot säilytetään asiakkaista niin kauan kuin se sopimusveloitteen täyttämiseksi on tarpeellista. Satel Oy poistaa säännöllisesti tarpeettomia henkilötietoja.

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivustolla.