Turvallista ja tarkkaa tiedonsiirtoa

Älykkäät liikennejärjestelmät (ITS)

Älykkäät liikennejärjestelmät parantavat liikennettä kaikkialla. Etäohjatut liikennemerkit, liikennevaloetuus, matkustajatiedot, automaattinen ajoneuvon seurantajärjestelmä ja reaaliaikaiset säätiedot parantavat tieturvallisuutta ja vähentävät liikenneruuhkia.

Liikennepalveluita kehitetään koko ajan, ajoaikoja opitmoidaan ja polttoaineenkulutusta vähennetään. Operationaalinen kommunikaatio on tärkeä tekijä kaikessa tässä. Toiminnan tulee olla ajan tasalla, tarkkaa, koordinoitua, turvallista ja varmaa.

 

SATEL applications ITS

Ratkaisu:

SATELIN radioteknologia

 

Langaton radioteknologia mahdollistaa luotettavan pitkänkantaman reaaliaikaisen ja langattoman tiedonsiirron erilaisissa joukkoliikenteen tiedonsiirtosovelluksissa. Sen avulla tieto siirtyy varmasti ja luotettavasti kulkuneuvojen liikkuessa paikasta toiseen. Radioteknologiamme kestää hyvin vaihtuvia sääolosuhteita ja geologisia häiriöitä ollen toimintavarma niissäkin tilanteissa, joissa muilla teknologioilla on haasteita.

Radioteknologia on myös äärimmäisen joustavaa. Verkon ylläpito on helppoa ja sitä voidaan laajentaa jopa vuosia asennuksen jälkeen. Verkon omistajalla on myös täysi kontrolli järjestelmään. Radioteknologia onkin fiksu, elinkaarikustannuksiltaan alhainen sijoitus.

 

Kestävä kehitys liikenteessä

 

Älykkäitten liikennejärjestelmien tavoitteena on käsitellä ja jakaa tärkeää tietoa, jonka avulla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta, lisätä sen sujuvuutta ja vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia, kuten hiilidioksidipäästöjä.Automatisoinnin ansiosta liikenteestä tulee tehokkaampaa, ajoneuvot seisovat vähemmän aikaa punaisissa valoissa ja samalla polttoainettakin kuluu vähemmän.

Liikennevaloetuus

Bussit, raitiovaunut ja hälytysajoneuvot voivat saada liikennevaloetuuden. Esimerkiksi bussin saapuessa liikennevalo-ohjattuun risteykseen ajoneuvotietokone lähettää viestin liikennevaloille langattomasti. Tätä kautta risteyksissä vietetty aika ja kokonaismatka-aika lyhenee ja polttoaineen kulutus sekä päästöt laskevat. Tämä tarkoittaa tehokkaampaa, nopeampaa, ympäristöystävällisempää ja parempaa julkisen liikenteen palvelua. Hälytysajoneuvoille jokainen matkassa voitettu lisäsekunti on elintärkeä.

Reaaliaikainen matkustajatieto ja automaattinen paikannus

Reaaliaikainen matkustajatieto lisää tehokkuutta, turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Se pohjautuu automaattiseen ajoneuvon seurantajärjestelmään, joka käyttää GPS-satelliittinavigaatiota ja bussien odometrejä. Reaaliaikaiset aikataulunäytöt välittävät tietoa seuraavaksi pysäkille saapuvista ajoneuvoista. Radioteknologialla varustetut ajoneuvot kertovat luotettavasti ajantasaista tietoa omasta sijainnistaan ja aikataulussa pysymisestä.

Automaattijärjestelmien kautta saatava statistiikka on peruslähtökohta suunniteltaessa ja optimoitaessa joukkoliikenteen verkkoa, reittejä ja aikatauluja. Tärkeitä tietoja ovat mm. aikataulussa pysyminen ja täsmällisyys, matkustajatiedot ja -määrät, ajoaikojen vaihtelut ja nopeudet sekä vuodenaikojen, massatapahtumien ja onnettomuuksien tuomat vaihtelut. Näiden tietojen avulla joukkoliikennekeskukset voivat varautua tuleviin tarpeisiin.

Säähän ja liikennemääriin mukautuvat viestikyltit

Liikenteessä tilanteet muuttuvat jatkuvasti, eivätkä staattiset liikennemerkit vastaa vallitsevaa tilannetta. Radioteknologian avulla liikennemerkkien asetuksia voidaan muuttaa kaukokäyttöisesti esim. sääolosuhteiden tai liikennemäärien muuttuessa. Tietoa voidaan siirtää langattomasti niin tiesääasemilta liikennevalvontakeskukseen kuin takaisinkin. Muuttuvien liikennekylttien etuna on, että ne vähentävät kuljettajan stressiä antaen tietoa tieolosuhteista, ruuhkista ja mahdollisista onnettomuuksista.

 

Sustainable cities symbol Climate Action symbol