Toiminnan ytimessä kestävä kehitys

SATEL on sitoutunut noudattamaan liiketoiminnassaan kestävää kehitystä ja kestävää arvopohjaa. Radioteknologiamme suunnitellaan, valmistetaan ja testataan Suomessa. Meillä on pitkä perinne ympäristöystävällisistä toimintatavoista ja toimimme ESG-kriteerien (Environmental, Social and Governance) mukaan.

Seuraamme ohjeistoa (Code of Conduct), jossa on kuvattu yritykselle ja työntekijöillemme asetetut tärkeimmät periaatteet ja käytännöt. Yrityksemme ja tuotteemme ovat linjassa lakien ja säädösten kanssa ja kunnioitamme YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia. Varmistamme reilun ja turvallisen työympäristön kaikille työntekijöillemme. Jos haluat tietää enemmän toimintaohjeistostamme, voit ladata sen täältä.

 

       

Tavoitteemme on kehittää ja tuottaa ympäristön kannalta edistyksellisiä, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Meillä on ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifikaatit. Tuotantomme on ollut lyijyvapaata heinäkuusta 2006 asti, jolloin EU:n RoHS-direktiivi astui voimaan ja rajoitti vaarallisten aineiden käyttöä elektroniikassa. Olimme jo tuolloin pioneeri uusien valmistusteknologioiden hyödyntämisessä.

Lisäksi pyrimme jatkuvasti vähentämään prosesseissamme energian kulutusta sekä parantamaan kierrätyksen tehokkuutta tuotannossamme ja muussa toiminnassamme. Arvioimme ja päivitämme säännöllisesti ympäristökuormitukseen liittyviä aloitteitamme. Tuotteemme on tehty kestämään. Standarditakuu on kolme vuotta, mutta käytännössä tuotteemme palvelevat paljon pidempään – jopa yli kymmenen vuotta.

SATEL sustainability

 

Laatua, kustannustehokkuutta ja kestävää toimintaa

 

Operationaalinen ylivoimaisuus: Tähtäämme korkeimpaan mahdolliseen laatuun ja täyttämään asiakkaidemme kaikki tarpeet ja vaatimukset. Kestävät ratkaisumme mahdollistavat asiakkaillemme sekä kustannustehokkaan että kestävän kehityksen mukaisen toiminnan. Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia lakeja ja säädöksiä.

Työympäristö: Johtoryhmämme tehtävänä on luoda fyysisesti ja henkisesti turvallinen työympäristö, jossa ei ole esteitä joustavalle yhteistyölle tai raja-aitoja eri osastojen välillä. Johtoryhmä myös kannustaa kaikkia yrityksessä toimimaan laatu- ja ympäristövaatimusten mukaan.

Prosessien hallinta: Kiinnitämme huomiota prosessien hallintaan varmistaaksemme toiminnan tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden. Kaikkia strategisia toimintoja valvotaan säännöllisesti laatumittarien mukaan.

Ympäristö: Ympäristöjärjestelmämme on integroitu eri operaatioihin ja toimintoihin. Tutkimme ympäristövaikutuksia ja asetamme tavoitteita jatkuvalle kehitykselle.

Verkostoituminen:  Etsimme pitkäaikaisia kumppaneita ja toimimme läheisessä yhteistyössä heidän kanssaan varmistaaksemme saatavuuden, laadun, kustannustehokkuuden ja kestävän kehityksen.

Kehitys: Toimintamme perustuu jatkuvaan kehitykseen.

 

Ympäristövastuu vahvasti mukana

 

Radioteknologialla on useita etuja sekä ympäristön, toiminnan että taloudellisuuden näkökulmista. Sitä voidaan hyödyntää myös useissa sovelluksissa, jotka auttavat tekemään planeetastamme vihreämmän paikan. Tässä siitä muutama esimerkki.

 

Täsmäviljely

SATEL sustainability precision farmingRadiomodeemeja käytetään RTK-perusteisessa täsmäviljelyssä. Traktori voi esimerkiksi kyntää peltoa autopilotilla jopa tuuman tarkkuudelle, jolloin ei tule päällekkäisyyttä tai tyhjiä sarkoja. Lannoitteen määrä voidaan sovittaa pellon eri osille juuri niiden yksilöllisen lannoitetarpeen mukaan. Täsmäviljely tekee toiminnasta tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää. Lue lisää GNSS:stä!

 

Älykkäät liikennejärjestelmät

SATEL sustainability Intelligent Traffis systemRadiomodeemit ovat mukana älykkäissä liikennejärjestelmissä tekemässä julkisesta liikenteestä ja yksityisestä autoilusta miellyttävämpää sekä toimivampaa. Radiomodeemit voivat antaa busseille ja raitiovaunuille liikennevaloetuuden, mikä estää turhia pysähdyksiä, lyhentää matka-aikoja, polttoaineenkulutusta sekä päästöjä. Reaaliaikaiset parkkinäytöt ohjaavat yksityisautoilijoita mahdollistaen parkkipaikan löytämisen ilman turhaa ajelua ympäriinsä. Lue lisää älykkäistä liikennejärjestelmistä!

 

Energiateollisuus, SCADA

SATEL sustainability SCADA

Radioteknologia parantaa järjestelmien luotettavuutta ja laatua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sähkönjakelussa katkosten nopeaa paikantamista ja siten katkon keston lyhentymistä. Myös vesilaitoksissa vikojen löytäminen on nopeampaa ja vedenhukka siten vähäisempää. Lisäksi radiomodeemeilla tarkkaillaan veden laatua. Reaaliaikainen valvonta ja etähallinta lisäävät tehokkuutta, lyhentävät reaktioaikoja ja varmistavat verkkokuorman tasaisuuden. Tämä kaikki tukee parempaa elämisen tasoa sekä ympäristön ja luonnonvarojen kunnioitusta. Lue lisää energia- ja SCADA-sovelluksista!