Radioteknologia merellä

Meriliikenne

SATELin radioteknologiaa käytetään kaikkialla, missä tietoa halutaan välittää langattomasti. Varmatoimiset radiomodeemit ovat luotettavia jopa kaikkein haastavimmissakin olosuhteissa kuten merellä.

Meriteollisuudessa, satamissa ja laivaväylillä edellytetään äärimmäistä tarkkuutta ja 24/7 reaaliaikaista tiedonsiirtoa, sillä verkkoyhteyden katoamisella voi olla katastrofaalisia seurauksia. Laivaliikenne, telakoituminen ja sääolosuhteiden seuranta merellä, mittaaminen sekä hälytysjärjestelmät ovat esimerkkejä, joissa radioteknologiaa hyödynnetään.

SATELin langaton radioteknologia on suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita: suolavettä, kosteutta, mekaanista kuormaa ja tärinää sekä UV-altistusta.

Sovelluskohteita SATELin radioteknologialle

Telemetria ja reaaliaikainen mittaus

Sääanturit

Sijainniltaan etäisissä sääantureissa käytetään radioteknologiaa reaaliaikaiseen seurantaan.

Vuorovesi, telemetriatietojen välitys

Radioteknologian avulla lähetetään reaaliaikaisia tietoja vuorovesimittarista mittausalukseen.

Merentutkimus, telemetriatietojen välitys

Merellä oleviin poijuihin asennetaan usein meteorologiset anturit, jotka keräävät ja lähettävät reaaliaikaista tietoa maihin radioteknologian avulla.

Buoy,In,The,Open,Sea,On,The,Sunset,Background.,3d

Mareografitelemetria

Radioteknologiaa käytetään valtakunnallisissa meriveden korkeuden mittausjärjestelmissä.

Kameravalvonta merellä

Radioteknologia ohjaa merellä sijaitsevia valvontakameroita ja mahdollistaa esimerkiksi kameran panoroinnin, kallistuksen, zoomauksen, jäänpoiston jne.

Lng,Tanker,-,Ship,At,Dawn,Moored,To,The,Gas

ADCP-telemetria tiedot

Merellä uusiutuvaa energiaa koskevissa tutkimuksissa, esimerkiksi vedenalaiset turbiinit, käytetään ADCP-sensoreita. Näiden avulla voidaan tallentaa ja siirtää dataa kaapelin välityksellä pintapoijulle, josta ne voidaan siirtää reaaliajassa maihin radioteknologian avulla.

LNG-tankkauksen monitorointi

Radioteknologiaa käytetään matkustaja-aluksen ja LNG-bunkkerialuksen väliseen tiedonsiirtoon. Siirrettäviä tietoja ovat esimerkiksi kaasunvirtaus, paine- ja tasomittaukset sekä hätäpysäytyskäsky.

Kuljetus- ja ohjausratkaisut

SATEL applications others

Autonomiset alukset

Autonomisen laivat ja muut alukset, joilla on IoT-valmius tarvitsevat toimintakriittistä tiedonsiirtoa kaikkialla. Tietoliikenteen on oltava luotettavaa myös silloin, kun alukset liikkuvat tavanomaisen verkon peittoalueiden ulkopuolella.

Ohjaus- ja rantautumisjärjestelmä

GPS-pohjaisten järjestelmien korjaustiedot. Radioteknologian kautta tapahtuva korjaussignaalin lähetys auttaa ylläpitämään suunnan ja tarkan sijainnin satelliittisignaalin mahdollisen katoamisen aikana, esimerkiksi aluksen kulkiessa sillan alla.

Öljynporauslauttojen kuljetukset

Hinaajien suunta- ja navigointianturit keräävät tietoa, joka lähetetään ohjauskeskukseen reaaliajassa radioteknologian avulla. Hinaajien sijaintia tarkkaillaan lautalta käsin, ja lautta voidaan vetää oikeaan asentoon kerättyjen tietojen perusteella.