25. huhti 2019

Harjoittelua merellä

Etäohjattuja maaliveneitä (Remote Controlled Target Boat, RCTB) käytetään laivaston ampumaharjoittelussa, aseiden testauksessa sekä laivan komentojen ja ohjauksen arvioinnissa. Veneet ovat autonomisia, niitä voidaan ohjata etänä ja käyttää apuna useissa tehtävissä turvallisesti.

Lotus Wireless Technologies India Pvt. Ltd. toimitti maaliveneiden etähallintajärjestelmän Intian laivastolle. Etäohjatut maaliveneet toimivat realistisina kohteina ampumaharjoituksissa ja niiden avulla voidaan arvioida asejärjestelmän suorituskykyä. SATELLINE-EASy Pro -radiomodeemeja käytetään järjestelmässä etähallintaan.

Etäohjatuissa maaliveneissä on GPS ja flux gate -kompassi. Veneissä on myös ohjelmoitava autopilotti jopa 100 välietapin asettamiseen ja veneen ohjaamiseen etähallinnan kautta, tehtäväsuunnitelmassa määrättyjen välietappien mukaan sekä alkuasetusten mukaiseen sijaintiin komentolinkin kadotessa.

 

Oikea ratkaisu maaliveneisiin

Tässä projektissa haasteena oli kommunikaatiolinkin luominen maaliveneen ja hallintayksikön välille, veneen parametrien etähallinta ja navigaatiokontrolli laivasta käsin. Lisäksi radiolinkki ei saanut häiritä tutkaa tai muita langattomia kommunikaatiolinkkejä.

Etähallinta-asema on sijoitettu laivaan, josta maalivenettä ohjataan. Maaliveneen statusinformaatio on saatavilla telemetrian avulla: suunta ja etäisyys suhteessa hallinta-asemaan, kurssi ja nopeus, moottorin  kierrokset, liike ja polttoaineen riittävyys.

Maaliveneen hallintayksikkö on täysin sääsuojattu. Kommunikaatiolinkin vastaanotin ja muu hallintajärjestelmä on koteloitu veneeseen ja sitä voidaan ohjata sekä paikallisesti että etänä.

Etähallinnan pääteasemaa käytetään ohjauksen, nopeuden, käynnistyksen ja pysäytyksen hallinnassa. Venettä voidaan ohjata radiolinkillä jopa 25 km etäisyydeltä. Tutkat tai esimerkiksi toiminta-alueella sijaitsevat laivat eivät vaikuta radiokontrolliin.

Lisää uutisia