12. touko 2021

Reaaliaikainen vesijohtoverkon monitorointi

Reaaliaikainen vesijohtoverkon monitorointi voi estää merkittävää vesihukkaa. Jopa pienimmätkin reiät verkossa voivat johtaa pitkällä aikavälillä suuriin veden menetyksiin. Reaaliaikaisen monitoroinnin avulla saatava jaettu tieto ja ongelmien varhainen havaitseminen tuovat huomattavia taloudellisia, toiminnallisia ja ympäristöllisiä etuja.

Vesihukan vähentäminen

Vuodot voidaan havaita monitoroimalla jatkuvaa vesivirtaa, jolloin vesitasojen nousu voi merkitä vuotoa. Toinen tapa löytää vuotokohtia on paineiden monitorointi. Vesivuoto lisää vesivirtaa mutta pienentää vedenpainetta.

SATELin teknologiaa käytetään pumppuasemien, vesisäiliöiden ja jakeluasemien etähallinnassa ja reaaliaikaisessa monitoroinnissa. Luotettava, tarkka ja turvallinen teknologia mahdollistaa ongelmien ennustamisen, estämisen ja varhaisen korjaamisen.

Lue lisää toimintakriittisestä tiedonsiirrosta >

Lisää uutisia