Tietosuojaseloste:
Yhteydenotot ja kävijäanalysointi

Tietosuojaseloste: Yhteydenotot ja kävijäanalysointi

Tämä Internet-lomake on tarkoitettu yhteydenottopyyntöjen vastaanottamiseen Satel Oy:n sidosryhmiltä. Yhteydenottolomakkeella annetut tiedot tallennetaan pyydetyn yhteydenoton mahdollistamiseksi. Lisäksi sivustolla on anonyymi kävijäseuranta.

Laatimispäivämäärä 15.5.2018

Päivitetty 13.3.2024

Rekisterinpitäjä:

Satel Oy, Y-tunnus 1648115-9

Yhteystiedot

Meriniitynkatu 17

24100 SALO

Vaihde: +358 2 7777 800

Yhteydet rekisteriasioissa:

info (at) satel.com

Rekisterin nimi:
Satel Oy / yhteydenotot ja kävijäanalysointi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): 

Tarkoituksen on tarjota mahdollisuus esittää kysymyksiä tai tehdä yhteydenottopyyntö Satel Oy:lle. Henkilöltä kysytään yhteystiedot pyynnön käsittelyä varten. Annetut tiedot voidaan siirtää Satel Oy:n asiakasrekisteriin rekisterinpitäjän harkinnan mukaan, josta tiedot poistetaan kokonaan, kun eivät ole enää tarpeen.

Rekisterin tietosisältö:

Yhteydenottorekisterin tietosisältö: Nimi, yrityksen nimi ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhteydenottoa pyytävä henkilö antaa itse henkilötiedot. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Satel Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia tietoja sen merkittäville yhteystyökumppaneille, mikäli se on tarpeen. Tietoja ei kuitenkaan pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva yhteydenotto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Sähköisesti tallennetut tiedot: Yhteydenottopyynnöt tulevat sähköpostilla. Sähköpostin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joiden työtehtäviin niiden käsittely kuuluu. Sivusto lomakkeineen on suojattu salauksella.

Tarkistusoikeus ja tarkistusoikeuden toteuttaminen:

Yhteydenottolomakkeen täyttäneellä on oikeus tarkistaa hänestä asiakasrekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.

Evästeet ja sivuston käytön tilastointi:

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (eng. cookies). Evästeet ovat internet –palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen ja joita voidaan käyttää web-selaimen ja –palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksia muuttamalla. Satel Oy:n verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti Google Analytics -ohjelmistolla, lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitietoihin.

Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivustolla.