21. elo 2018

IoT lähti vesille

Esineiden internet (internet of thingsIoTja teollinen  internet puhututtavat paljon. Miksi? Koska niillä tulee olemaan merkittävä vaikutus sekä arkeemme että siihen, miten yritykset voivat kehittää toimintaansa.  

Esineiden internetillä tarkoitetaan erilaisten laitteiden verkostoa, joka kytkeytyy internetiin. Teollisella puolella se auttaa valvomaan ja hallitsemaan prosesseja fiksummalla ja nopeammalla tavalla. Se mahdollistaa tuottavuuden optimoinnin ja myös esimerkiksi mahdollisten virhetilanteiden havaitsemisen jo ennalta.

Esineiden internet on vahvasti riippuvainen IoT-laitteiden ja pilvipalveluiden kommunikaation toimivuudesta. Mahdollisten ongelmien riski kommunikaatiossa kasvaa, kun IoT-laitteiden määrä nousee kymmeniin tai satoihin tuhansiin. Laitteet käyttävät valtaosan saatavasta taajuusspektristä alueella. Tilanne on vielä haastavampi, kun mennään merelle.

Fiksu vesi, fiksut yhteydet

IoT-laitteiden sijoittamisessa aluksille on omat haasteensa. Koska alukset liikkuvat myös perinteisten verkkojen peittoalueiden ulkopuolella, on vahva tarve varmistaa yhteyksien luotettavuus ja toimintakriittinen kommunikaatio ajasta ja paikasta riippumatta. Tulevaisuudessa tarvitsemme IoT-valmiita aluksia, erityisesti kun puhutaan etäohjattujen autonomisten alusten kehityksestä.

Luotettavat yhteydet ja autonomiset alukset

  • Autonomia edellyttää luotettavaa ja tarkkaa tilannetietoa sekä toimintakriittistä tiedonsiirtoa maihin
  • Autonomisilla aluksilla IoT-valmius
  • Luotettavat yhteydet edellytyksenä myös silloin kuin alus ei ole maaverkkojen peittoalueella
  • Useita yhteysteknologioita, älykkäät puolenvaihdot

SATEL on osallistunut suomalaiseen ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne -projektiin. Kyseessä on tutkimus, kehitys ja innovaatioprojekti, joka toi yhteen Helsingin, Turun ja Espoon kaupungit, korkeakouluja ja ammattikorkeakouluja sekä teknologiayrityksiä. Projektissa testattiin toimintakriittistä tiedonsiirtoa alukselta maihin autonomisessa laivaympäristössä. Tulokset osoittivat, että odotettu tiedonsiirron laatu saavutettiin ja vasteaika oli minimaalinen.

Lue lisää projektista >
http://www.aboamare.fi/ÄlyVESI-Tietoa-projektista

Lue lisää teollisesta internetistä >
https://www.satel.com/fi/sovellukset/teollinen-internet/ 

Lisää uutisia