Tarkkaa ja turvallista tiedonsiirtoa

GNSS

GNSS-järjestelmissä (Global Navigation Satellite System) paikka- ja aikatieto koodataan satelliittisignaalien perusteella. GNSS:ää käytetään erilaisissa kaukomittaus-, -ohjaus- ja kontrollointisovelluksissa, kuten maanmittauksessa, karttapalveluissa, paikkatietoihin perustuvissa palveluissa, täsmäviljelyssä, avaruussovelluksissa, meriteollisuudessa, koneenohjauksessa ja kaivosteollisuudessa. Äärimmäinen tarkkuus, jatkuvuus ja saatavuus ovat avaintekijöitä.

SATEL applications GNSS Komatsu

Ratkaisu:

SATELin radioteknologia

SATELin radioteknologiaa käytetään maailmanlaajuisesti erilaisissa GNSS RTK -sovelluksissa, kaukomittauksissa ja valvonta- sekä tiedustelusovelluksissa. Se tarjoaa itsenäisen ratkaisun, joka on laadukas, luotettava ja elinkaarikustannuksiltaan alhainen. Radioteknologian avulla paikannustiedon tarkkuus kasvaa muutamiin senttimetreihin tai jopa alle. Tarvittava tieto siirtyy langattomasti ja reaaliajassa. Radioteknologiaamme käytetään myös integroituna mittauslaitteisiin.

Reaaliaikaisissa DGPS- ja RTK-järjestelmissä tietoa siirretään langattomasti GPS-vastaanottimelta liikkuvalle GPS-asemalle. Liikkuva asema laskee oman paikkansa vastaanottamansa paikkatiedon perusteella. Itsenäisesti toimiva radiomodeemiverkko siirtää tietoa luotettavasti esimerkiksi kerran sekunnissa keskusasemalta liikkuvalle asemalle ja parantaa järjestelmien paikkatiedon luotettavuutta, koska tiedonsiirtoon ei tule koskaan katkoksia tai häiriöitä.

 

Langattomuus tuo etua esimerkiksi logistiikkaan

Logistiikassa on tärkeää, että tavarat ovat oikeissa paikoissa oikeaan aikaan. Isossa konttisatamassa tietyn kontin tarkka paikkatieto säästää paljon aikaa ja resursseja verrattuna kontin hakemiseen käsivaraisesti. Reaaliaikaisen paikkatiedon avulla rahdin/kontin sijainti on helppo jäljittää. Langattoman tiedonsiirron ja radiomodeemien avulla voidaan toteuttaa erilaisia paikkatietosovelluksia, jotka toimivat kaikissa tilanteissa luotettavasti.

 

Radioteknologiamme käyttökohteita GNSS-järjestelmissä:
  • Maanmittaus 
  • Satamalogistiikka
  • Nostokurjet 
  • Täsmäviljely
  • Koneenohjaus

 

Kestävä kehitys täsmäviljelyssä

Täsmäviljely on moderni tapa hyödyntää teknologiaa tuotantoprosessien valvonnassa ja optimoinnissa. Apuna käytetään sensoriteknologiaa, satelliittinavigointia ja paikannusteknologiaa.

Täsmäviljely lisää maatalouden tarkkuutta, laatua ja sadon määrää. Tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä, vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia ja tietysti tuottaa parempaa ruokaa. Teknologian ansiosta voidaan käyttää vähemmän energiaa, vettä, polttoainetta, torjunta-aineita ja lannoitteita. Täsmäviljely auttaakin hallitsemaan tuotantoa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Teknologia mahdollistaa pelto-olosuhteiden vaihtelujen mittaamisen ja tämän tiedon hyödyntämisen lannoitteiden, siementen ja kemikaalien valinnassa. Lannoitteita ja torjunta-aineita käytetään vain siellä, missä niitä tarvitaan ja silloin kun niitä tarvitaan. Samaa teknologiaa voidaan käyttää myös yksittäisen eläimen ruokinnan optimointiin.

  • Ei siementen, lannoitteiden tai kemikaalien liikakäyttöä
  • Torjunta-aineresistenssin kehityksen vähentäminen

Täsmäviljelyssä yleisimmin käytössä ovat satokartoitus, maaperäkartoitus, koneiden automaattiohjaus ja käytettävien lannoitteiden ja kemikaalien määrän säätö.

 

zero hunger Climate Action symbol Life below water Life on land symbol