Luotettavaa toimintakriittistä tiedonsiirtoa

SCADA – Energia

SCADA-järjestelmät (Supervisory Control and Data Acquisition) valvovat ja ohjaavat toimintaa etänä. Niitä käytetään esimerkiksi sähkön- ja kaasunjakelussa, vesilaitoksissa, tuulivoimaloissa, jätevedenkäsittelyssä, keskuslämmityksessä sekä erilaisissa valmistus- ja tuotantotehtävissä.

SCADA- / energialaitosten järjestelmät edellyttävät verkon monitoroinnissa ja hallinnassa äärimmäistä luotettavuutta. Mahdolliset vikatilanteet tulee paikantaa välittömästi ja ne on voitava korjata myös etäkäyttöisesti. Erityisesti energiansiirto ja -jakelu on herkkä ongelmatilanteille. Mahdolliset katkokset jakelussa on pidettävä mahdollisimman lyhyinä, eikä virheille tai viivytyksille ole sijaa. Tästä syystä tarvitaan luotettavaa ja jatkuvaa verkon valvontaa.

SATEL applications SCADA

Ratkaisu:

SATELin radioteknologia

Radioteknologiamme ja asiantuntemuksemme avulla varmistat luotettavan, turvallisen ja itsenäisen tiedonsiirron SCADA- / energialaitosten järjestelmien valvonnassa ja ohjaamisessa. Ratkaisumme ovat kattavia, helppoja ottaa käyttöön ja laajennettavissa.

 

Automaattinen ja itsenäinen verkko

Radioteknologian avulla voidaan lisätä automatisaatiota. Verkon valvontaan voidaan sisällyttää automaattisia kontrollointitoimintoja, joita välitetään valvontakeskukseen langattomasti useista eri mittauspisteistä. Langatonta tiedonsiirtoa käytetään SCADA-järjestelmien monitorointiin ja verkon kunnon varmistamiseen. Varavirtalähteellä varustetulla radiomodeemilla tiedonsiirto toimii, vaikka esimerkiksi sähkönjakelu- ja julkinen tiedonsiirtoverkko kaatuisivatkin. Tieto mahdollisesta vikatilanteesta saadaan nopeasti keskukseen ja asioihin pystytään reagoimaan välittömästi.

Radiomodeemit muodostavat itsenäisen tiedonsiirtoverkon, joka ei ole riippuvainen kaupallisista operaattoreista. Koko tiedonsiirtoverkko on verkon omistajan hallinnassa ja tiedonsiirto tapahtuu reaaliajassa.

Luotettava toiminnan valvonta

Tuulivoimalat sijoitetaan usein kauas asutuksesta ja ne vaativat jatkuvaa valvontaa parhaan mahdollisen energiasaannin varmistamiseksi. Tähän tarvitaan nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa, joka toimii myös siellä, missä julkisilla verkoilla ei ole peittoalueita. Pitkät tiedonsiirtokaapelit tulevat kalliiksi ja voivat olla mahdottomia vetää kaukaisiin kohteisiin. Radioteknologiamme tarjoaa joustavan ja helpon tavan tuulivoimaloiden tiedonsiirtoon.

Mittaustietojen kerääminen

Mittaustietoa tarvitsee kerätä välillä useasta paikasta yhtä aikaa. Yksi tunnetuimmista sovelluksista ovat etäluettavat sähkömittarit, joilla sähkönkulutusta voidaan tarkkailla reaaliajassa. Järjestelmä vaatii toimiakseen luotettavan ja joustavan tiedonsiirtoverkon. Radioteknologiamme avulla rakennettu yksityinen tiedonsiirtoverkko toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa ja on helposti laajennettavissa. Langaton tiedonsiirto ei tarvitse kalliita kaapelointitöitä ja toimii haja-asutusalueillakin luotettavasti.

 

SATEL XPRS vastaa toimintakriittisyyden vaatimuksiin

SATEL XPRS -ratkaisu tarjoaa erittäin luotettavat pitkän kantaman yhteydet ja korkeimman saatavuuden toimintakriittisissä sovelluksissa kaikissa olosuhteissa. SATEL XPRS -verkko voidaan rakentaa mihin tahansa – jopa alueille, joissa julkinen verkko ei ole lainkaan saatavilla. Varavirran avulla se toimii jopa täydellisen sähkökatkon sattuessa.

SATEL XPRS:ää voidaan käyttää yhdessä rinnakkaisten teknologioiden kanssa integroitujen kahdennus- ja reititysprotokollien avulla. Se mahdollistaa myös verkon vaiheittaisen modernisaatioprosessin yhdistämällä IP-ratkaisun olemassa oleviin sarjakomponentteihin käyttämällä protokollamuunnosta. Lue lisää SATEL XPRS -ratkaisusta.

 

Radioteknologiamme käyttökohteita SCADA- / energiajärjestelmissä:
  • Sähkönjakelu: kommunikaatio erotinasemien, katkaisijoiden ja jakelumuuntamoiden sekä keskusaseman välillä
  • Kehittynyt mittarointi infrastruktuuri AMI / Automaattinen mittariluenta AMR: sähkönkulutuksen reaaliaikainen seuranta
  • Uusiutuva energia: etäkohteiden valvonta ja hallinta
  • Vesilaitokset: pumppuasemien, vesisäiliöiden ja jakeluasemien etähallinta ja reaaliaikainen monitorointi
  • Keskuslämmitys: mittausasemien ja pumppujen valvonta, ohjausventtiilien etähallinta ja reaaliaikainen monitorointi
  • Kaasuputket: kaasuverkon ja paineenalennusasemien monitorointi

 

Kestävä kehitys energiasektorilla

SCADA-järjestelmä mahdollistaa datan analysoinnin ja varastoimisen, kaavojen ja trendien tunnistamisen sekä etävalvonnan ja potentiaalisten ongelmien ennakoinnin.

Parempi tehokkuus ja päästöjen määrän vähentäminen auttavat luomaan kestävämpää tulevaisuutta. Datan avulla voimme esimerkiksi tunnistaa missä ja koska energiaa ja vettä ylikulutetaan. Käyttökaavat kertovat meille, mitkä ovat kulutuspiikkien takana olevat tekijät.

Teknologia mahdollistaa ratkaisujen löytämisen: ongelmien ennustamisen, estämisen ja korjaamisen, kulutuksen vähentämisen ja puhtaampien vaihtoehtojen käyttämisen. Toimintojen ja suorituskyvyn tarkka valvonta lisäävät turvallisuutta ja tehokkuutta tuoden samalla myös kustannussäästöjä.

 

Clean energy symbol Clean water symbol Industry innovation symbol Sustainable cities symbol

Climate Action symbol Life below water Life on land symbol