SCADA

Verkon toimintakunnon varmistaminen sähkönsiirrossa ensiarvoisen tärkeää

Satel - Langatonta tiedonsiirtoa älykkäisiin verkkoihin

Langatonta tiedonsiirtoa käytetään esimerkiksi SCADA-järjestelmien monitorointiin ja verkon kunnon varmistamiseen. Varavirtalähteellä varustetulla radiomodeemilla tiedonsiirto toimii, vaikka sähkönjakelu- ja julkinen tiedonsiirtoverkko kaatuisivatkin. Tieto mahdollisesta vikatilanteesta saadaan nopeasti keskukseen ja asioihin pystytään reagoimaan  välittömästi. Radiomodeemit muodostavat itsenäisen tiedonsiirtoverkon, joka ei ole riippuvainen kaupallisista operaattoreista. Koko tiedonsiirtoverkko on verkon omistajan hallinnassa ja tiedonsiirto tapahtuu reaaliajassa.

Sähköverkon langaton monitorointi

Häiriötilanteet ovat erittäin ikäviä ja katkokset on pidettävä niin lyhyinä kuin mahdollista. Tästä syystä luotettava ja jatkuva verkonvalvonta on tarpeen. Langattomilla radiomodeemeilla se on helppoa. Vikakohta voidaan paikantaa heti ja ongelmatilanne voidaan ratkaista välittömästi ja tarvittaessa jopa etäkäyttöisesti.

Etäluettavat mittarit

Mittaustietoa tarvitsee kerätä toisinaan useasta paikasta yhtäaikaa. Yksi tunnetuimmista sovelluksista on etäluettavat sähkömittarit, joilla sähkönkulutusta voidaan tarkkailla reaaliajassa. Järjestelmä vaatii toimiakseen luotettavan ja joustavan tiedonsiirtoverkon. Radiomodeemien avulla rakennettu yksityinen tiedonsiirtoverkko toimii luotettavasti kaikissa tilanteissa ja on helposti laajennettavissa järjestelmän kasvaessa suuremmaksi. Langaton tiedonsiirto ei tarvitse kalliita kaapelointitöitä ja toimii haja-asutusalueillakin luotettavasti.

Toiminnan valvonta

Tuulivoimalat sijoitetaan usein kauas asutuksesta ja vaativat jatkuvaa valvontaa parhaan mahdollisen energiasaannin varmistamiseksi. Tähän tarvitaan nopeaa ja luotettavaa tiedonsiirtoa, joka toimii varmasti myös siellä missä julkisilla verkoilla ei ole peittoalueita. Pitkät tiedonsiirtokaapelit tulevat kalliiksi ja voivat olla mahdottomia vetää kaukaisiin kohteisiin. Langattomat radiomodeemit tarjoavat joustavan ja helpon tavan tuulivoimaloiden tiedonsiirtoon. 

Automaattinen ja itsenäinen verkko

Radiomodeemien avulla  voidaan lisätä automatisaatiota. Verkon valvontaan voidaan sisällyttää  automaattisia kontrollointitoimintoja, joita välitetään langattomasti useista eri mittauspisteistä valvontakeskukseen ennalta sovitusti.  

Lue lisää  ratkaisuistamme.

Pyydä lisätietoja

Nimi*            Viesti*:
Yritys
Sähköposti*
Puhelin

Radiomodeemi UHF-taajuuksille hyödyntäen NMS (Network Management System) –verkonhallintajärjestelmää.
330 … 470 MHz
RS-232, 422, 485
1 W
NMS ominaisuudella varustettu UHF-alueen modeemi 10 W lähetysteholla.
330 … 470 MHz
RS-232, 422, 485
10 W

Radiomodeemi VHF-taajuuksille edistyksellisillä verkonhallinta ominaisuuksilla.
135 … 174, 218 … 238 MHz
RS-232, 422, 485
5 W
 

Design by REALLY?